พันธุภาคย์จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Last updated: 2018-10-30  |  992 Views  | 

พันธุภาคย์จัดโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆดาวน์ซินโดรม และกลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติอื่นๆ รวมถึงน้องๆที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจรุนแรงจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561

Powered by MakeWebEasy.com