ทีมแพทย์

ตำแหน่ง : แพทย์ (เวชปฏิบัติทั่วไป) ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ และนักพันธุศาสตร์การแพทย์   ความชำนาญ : อายุรกรรม และพันธุศาสตร์การแพทย์

ความชำนาญ : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดา และทารกปริกำเนิด

 ตำแหน่ง : พยาธิแพทย์ และนักพันธุศาสตร์การแพทย์

ตำแหน่ง : สูตินารีแพทย์ ความชำนาญ : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป

ความชำนาญ :  จิตเวชศาสตร์  ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น

Powered by MakeWebEasy.com