ทีม

  พญ.มานิตา จองวิริยะวงศ์  
แพทย์ (เวชปฏิบัติทั่วไป)
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางออกตรวจแพทย์
วันเวลา
 จันทร์ 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร์ 
เสาร์ 
อาทิตย์ 


 พญ.ญาณินี วรกิจธํารงค์ชัย
ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
คุณวุฒิ : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ตารางออกตรวจแพทย์
วันเวลา
 จันทร์ 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร์ 
เสาร์ 
อาทิตย์ 
 

  พญ.มานิตา จองวิริยะวงศ์  
แพทย์ (เวชปฏิบัติทั่วไป)
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางออกตรวจแพทย์
วันเวลา
 จันทร์ 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร์ 
เสาร์ 
อาทิตย์ 


 พญ.ญาณินี วรกิจธํารงค์ชัย
ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
คุณวุฒิ : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ตารางออกตรวจแพทย์
วันเวลา
 จันทร์ 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร์ 
เสาร์ 
อาทิตย์ 
 
 

 ตารางออกตรวจแพทย์
 
 
Otto@mdo
Thornton@fat
the Bird@twitter
  
   
   
   
   
Powered by MakeWebEasy.com