ทีมแพทย์


 

 พญ. ญาณินี วรกิจธํารงค์ชัย
ความชำนาญ : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดา และทารกปริกำเนิด

คุณวุฒิ : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร : สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

       ตารางออกตรวจแพทย์

วันเวลา
 จันทร์-
อังคาร-
พุธ17:00 - 20:00 น. 
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์13:00 - 16:00 น.   
อาทิตย์ -

* กรุณาติดต่อ 02-077-9991 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

  

Powered by MakeWebEasy.com