ทีมแพทย์


 
ผศ.ดร.นพ. ถกล เจริญศิริสุทธิกุล

 ตำแหน่ง : พยาธิแพทย์ และนักพันธุศาสตร์การแพทย์
 
 ความชำนาญ : พยาธิวิทยาคลินิก และพันธุศาสตร์การแพทย์
 
 ความชำนาญพิเศษ/ประสบการณ์/แขนงที่สนใจ : 
  • การให้คำปรึกษาแนะนำคู่สมรสที่กำลังสร้างครอบครัว
  • การตรวจสุขภาพก่อนสมรส และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร
  • การให้คำปรึกษาก่อนการตรวจดาวน์ซินโดรม
  • การให้คำปรึกษาครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ต้องสงสัยว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรม

                      ตารางออกตรวจแพทย์ 

   วัน       เวลา
จันทร์17:00 - 20:00 น.
อังคาร-
พุธ17:00 - 20:00 น.
พฤหัสบดี-
ศุกร์17:00 - 20:00 น. 
เสาร์-
อาทิตย์-

 

  


Powered by MakeWebEasy.com